MITÄ PAREMPI BRIIFFI...

Kuvittele, että yrität neuvoa kaverillesi reittiä paikkaan missä hän ei ole koskaan käynyt, kaupungissa missä hän on ensimmäistä kertaa. Miten tämä onnistuu? Miksi se onnistuu (jos onnistuu)? – Sinulla itselläsi on oltava riittävä käsitys kaupungista ja sen tiestöstä sekä sen verran suuntavaistoa, että hahmotat mistä hän on tulossa ja mihin menossa. Kadunnimet, huomiota herättävät ja tunnistettavat rakennukset sekä aukiot ohjaavat kulkijaa. Seuraavan kerran kun briiffaat, ajattele briiffiä suunnittelijan reittiohjeina.

…sitä erinomaisempi lopputulos.

Ei ole aivan yhdentekevää minkälaiset ohjeet annat mainos- tai viestintätoimistollesi, kun tilaat markkinointia. Briiffi eli toimeksianto on tärkein osa markkinointiviestintää. Summittaiset reittiohjeet = eksynyt kaveri, epäselvä briiffi = huono lopputulos.

 

Millainen on hyvä briiffi?

Hyvä briiffi antaa mahdollisuuden onnistua. Mutta mistä se koostuu? Mitä siihen tarvitaan? Paras lopputulos saavutetaan tietysti tapaamalla suunnittelija (ei pelkkää projektipäällikköä) kasvotusten. Tutun suunnittelijan kanssa saavutat pienemmissä kokonaisuuksissa hyvän lopputuloksen suurpiirteisemmilläkin ohjeilla. Uudessa liikesuhteessa, uuden brändin ja uusien tuotteiden kanssa ohjeiden ja taustoituksen tulisi olla kattavammat. Siis tapaamiseen. Valmistaudu tapaamiseen omalta puoleltasi hyvin, hanki vastaukset ainakin näihin kuuteen kysymykseen.

1. Mitkä ovat työn tavoitteet?

Mieti mitä työllä tavoitellaan? Miksi näin halutaan tapahtuvan? Halutaanko saavuttaa jokin tietty muutos ostokäyttäytymisessä? Millä aikavälillä muutos halutaan tapahtuvan tai tavoitteet saavuttaa? Jaksota tavoitteet välietapeihin joita voidaan tavoitella.

2. Perustiedot tuotteesta

Mitä tuotetta ollaan myymässä? Mikä on tuotteen asema markkinoilla? Missä vaiheessa tuote on elinkaartaan? Miten tuote eroaa aikaisemmista / kilpailijan tuotteista? Miten tuote halutaan profiloida ja asemoida markkinoilla?

3. Tuotteen kohderyhmä

Kenelle tuote on suunnattu? Kuka tekee ostopäätöksen? Kuka vaikuttaa tuotteen valintaan? Mitkä asiat vaikuttavat valintaan? Kerää mahdollisimman paljon faktaa ja vain vähän ’mutua’.

4. Aikataulu – suunnittelu
ja toteutus

Mikä on kampanjan aikataulutus? Mikä aika on varattu projektille? Nämä tiedot ovat ratkaisevan tärkeitä suunnittelijan kannalta. Muista varata riittävästi aikaa vedosten kommentointii. Varmista, että kaikki päätöksen tekoon osallistuvat ovat käytettävissä näissä aikaraameissa.

Projektin eri vaiheet on täten helpompi aikatauluttaa suunnittelijan ja mahdollisten alihankkijoiden (esim. käännöstoimistot) kanssa. Ota mielummin yhteyttä ’liian aikaisin’ suunnittelijaan kuin liian myöhään. Kiireessä ei synny timanttia…

5. Budjetti

Budjetin on oltava linjassa tavoitteiden kanssa. Liika on aina liikaa molemmin päin. Mato-ongella ei voi saada miekkakalaa, mutta harppuuna lienee liikaa muikulle. Avaa budjettisi suunnittelijalle, myös miten siihen on päädytty.

6. Mittarit ja mittaustapa

Millä mittareilla voidaan tavoitteiden saavuttamista mitata? Eurot, kontaktit, kappalemäärä, …? Mitä mitataan välietapeilla? Kerää data talteen. Analysoi mikä onnistui, mikä ei ja miksi näin kävi? Kokemukset auttavat seuraavassa työssä.

Näillä ohjeilla löytää kuka vain perille. Ja sitä paitsi, laadullisesti hyvä ja huolellinen valmistautuminen / briiffi lisäävät painetta suunnittelijan timanttitehtaalla. 😉

Related Post

MIKÄ ON BRÄNDI?

MIKÄ ON BRÄNDI? Brändillä tarkoitetaan yritykseen liitettävää mielikuvaa, joka syntyy imagon ja maineen summana. Hyvästä brändistä

KLIKATTAVAA SISÄLTÖÄ

KLIKATTAVAA SISÄLTÖÄ Minkälainen sisältö saa sinut niin uteliaaksi, että olet valmis klikkaamaan ja antamaan sille