LEAN & MARKKINOINTI

Olet varmasti kuullut sanat markkinointi ja lean, kenties jopa lean-johtaminen ja lean-markkinointi. Nämä ja monta muuta, uskomaton määrä trendikkäitä sanoja liiketoiminnan avainsanapilveen. On tavallaan jopa liikuttavan suloista, se kaikki energia mitä näiden käsitteiden tuottamiseksi käytetään.

Tuomitsematta sanageneraatiota, on siinä paljon hyvääkin. Ne sanat jotka ovat kulloinkin pinnalla ja ihmisten aktiivisessa käytössä helpottavat paljon asioiden kerrontaa, kun yhdellä sanalla voidaan tiivistää kymmenen kirjaa.

Lean-markkinointi
<lean marketing>

Otetaanpa käsittelyyn tällä kertaa lean-markkinointi. Omasta mielestäni markkinoinnin on aina pitänyt olla lean tai se on turhaa. Turhan siitä tekee se, että silloin sitä on tuskin mitattu…

Lean, kuten kaikki tiedämme, tarkoittaa jatkuvan parantamisen oppia. Lean on myös kuin virtaava vesi, joka etsii jatkuvasti pienimmän kitkan tien. Jos siis markkinointia ei ole mitattu, ei ole nähty syytä kehittyä ja olla lean. Ei tunneta kitkaa.

Kehittäminen on myös johdon asia

Ensinnäkin yrityksessä pitää olla jatkuvan parantamisen ilmapiiri. Jos yrityksen strategia perustuu realistisiin ja saavutettaviin tavoitteisiin, saavutetaan myös tyytyväisyys. Tyytyväisyys tukahduttaa intohimon. Pommin varma tapa tappaa kehittyminen. Riman pitää olla saavuttamattomissa, mutta sen tulee antaa prosessille suunta.

 

Toisekseen pitää olla mittaamisen ja seurannan työkalut. Markkinoinnin ja myynnin tulee voida keskustella vapaasti. Jos asiakkaille teetetään kyselytutkimuksia, heiltä saadaan ”oikeita” vastauksia. Näistä vastauksista saadaan myös ”haluttu” tulos. Samoin on jopa kaikkien ”Click Rate -mittareiden” kanssa. Niistä saadaan haluttu tulos.

Aito ja kaunistelematon palaute tulee asiakkaalta suoraan myyjälle. Miksi tuote ei kelpaa? Miksi palvelua ei arvosteta? Näkyikö viesti? Muistetaanko sisältö? Miksi ei markka laula? Mikä on pielessä?

Myynti, markkinointi, tuote- ja palvelukehittäminen tulee olla koko yrityksen yhteinen asia, suurjohtajasta ovimieheen. Helpointa tuoda kitkakohdat yrityksen kehitykseen on tuoda autenttinen asiakaspalaute koko talon tietoon.

94 % liiketoiminnan ongelmista ovat prosessilähtöisiä ja vain 6 % ihmisistä johtuvia.

Kuten W. Edwards Demings sanoo, että 94 % liiketoiminnan ongelmista ovat prosessilähtöisiä ja vain 6 % ihmisistä johtuvia. Ilmapiiri, yrityskulttuuri ja strategia ovat systeemisiä, vaikkakin ihmisen / ihmisten tuottamia. Jotta näihin voidaan vaikuttaa, pitää jonkun ensin ottaa peukalo pois vuotokohdasta. Virheen pitää näkyä. Siksi nämä kaikki ovat myös ylimmän johdon asia.

Miten markkinointi voi olla lean?

Jotta voit kehittää, pitää ensin havaita virhe tai epäkohta. Sitten kokeillaan uutta. Jos tulokset ovat paremmat jatketaan siitä. Jos uusi ei tuonut haluttua tulosta, etsitään uusi uusi. Sähköisessä ympäristössä markkinointi käyttää usein A/B-testausta. Testausta käytetään toki muissakin ympäristöissä, mutta lienee helpointa toteuttaa ja mitata digitaalisesti.

A/B-testauksessa neuvotaan useimmiten vaihtamaan vain yksi asia (esim. otsikko). Tämä on ihan oikein, ei siinä mitään. Mutta usein tyydytään siihen lopputulemaan, että toinen sai enemmän klikkauksia testiryhmässä, käytetään sitä. Ja ”pam”.

Lean haluaa päästä syvemmälle. Miksi A oli parempi kuin B? Nämä pohdinnat halutaan hyödyntää myös seuraavalla kerralla, jotta meillä ei ole vain uudet A ja B, vaan lähtökohtaisesti paremmat C ja D.

It is not enough to do Your best;
You must know what to do,
and then do Your best.

Markkinoinnissa on aina suosittu kokeilukulttuurisia piirteitä, vaikka onpa sitä muitakin koulukuntia. Mutta käytännön lean, voisi markkinoinnissa olla kaiken viestinnän ja välineiden, sisällön ja hypetyksen jatkuvaa kehittämistä.

Laske liikkeelle, julkaise, kehitä, ota uusi painos, päivitä, … menesty.

Related Post

MIKÄ ON BRÄNDI?

MIKÄ ON BRÄNDI? Brändillä tarkoitetaan yritykseen liitettävää mielikuvaa, joka syntyy imagon ja maineen summana. Hyvästä brändistä